Jordlösa ockuperar Stora Ensos skogsodling

RIO DE JANEIRO/SDS

- Pappersmassa föder ingen. Nu ska vi odla majs och böner här i stället, säger Valmir Assunção, en av ledarna för de jordlösa böndernas rörelse i Brasilien.

Läs mer »