”Bojkotta för arbetsvillkoren, inte bränslet”

RIO DE JANEIRO/DN

Evandro José da Silva är en så kallad «super homem». En «övermänniska». Han hugger dubbelt så många sockerrör som sina kollegor, dubbelt så snabbt. Han är effektivt som en brutal maskin.

Läs mer »

Oljefynd rubbar maktbalansen

RIO DE JANEIRO/SDS

Gud är brasilian! Rubriken på första sidan i dagstidningen Correio Braziliense går inte att missförstå. Sydamerikas största land befinner sig i eufori efter att världens största oljefyndighet på sju år upptäckts utanför den brasilianska kusten. Oljefältet Tupi, 25 mil utanför Rio de Janeiros kust på 7 000 meters djup, uppskattas innehålla åtta miljarder fat olja. Det är mer än Norges samlade oljereserver.

Läs mer »